Over mezelf

Mijn naam is Michaël Coussement , sociaal verpleegkundige van opleiding. Ik werk nu vier jaar als coördinator van een dagverzorgingscentrum voor ouderen in Gent.

In de praktijk heb ik al vaak gemerkt dat mantelzorgers soms met de handen in het haar zitten. Niet enkel omwille van de veranderende gezondheidssituatie van hun ouder(s), maar ook door de administratie die hiermee gepaard gaat.

Die druk wil ik helpen verlagen. Het is niet eenvoudig om alle administratie goed op te volgen en te weten waar je kan aankloppen. Ondersteuning hierbij is geen overbodige luxe.

Daarom heb ik Zorgeloos Waregem opgestart. In Nederland zijn er al bureaus voor mantelzorgondersteuning. Zij tonen aan dat er heel wat nood is aan dergelijk initiatief. In onze regio ontbreekt het nog aan voldoende ondersteuning en daarop wil ik een antwoord bieden.